Miljöpolicy

Vårt miljöarbete

ARENA AB har en öppen dialog med kunder, myndigheter och intresseorganisationer om verksamhetens miljöförhållande.
Vi uppmärksammar och vidarebefodrar kundernas önskemål och synpunkter, för att säkerställa att vi tillhandahåller produkter som optimalt tillgodoser kundens behov. ARENA AB vägleder även våra kunder och slutanvändare om miljöriktig användning av våra produkter.

Våra medarbetares miljömedvetenhet ökas fortlöpande genom utbildning och återkoppling. Vi arbetar hela tiden på att förbättra den interna miljön och på att begränsa yttre miljöpåverkan.

Kontakta oss

Arena AB
Märgelvägen 2
312 77 Skottorp, Sweden

Tel. +46 430 165 80
E-post: info@arenaab.se

Nyheter

28 augusti 2019
©2017 Arena AB. All Rights Reserved. Produced by OJ Form & Kommunikation

Search